Otestuj sa

10-minútová cesta k sebapoznaniu!V čom by ste sa mali zlepšiť, aby ste znížili riziko budúcich problémov, a v čom Vás naopak pochválime?

Náš dotazník, ktorého vyplnenie Vám nezaberie viac ako 10 minút, Vám napomôže zamyslieť sa a zhodnotiť, či myslíte na všetky podstatné aspekty pri plánovaní svojich aktivít. Takáto, analýza, hoci len v základnej rovine, Vám napomôže identifikovať rizikové prvky Vášho podnikania, ktoré by ste mali zmeniť, v záujme spoločnosti, no aj v tom vlastnom, s cieľom predísť možným budúcim problémom.
 
 
 
 
Vedeli ste, že zodpovedný prístup k inováciám, ich konzultácia s odborníkmi z rôznych oblastí a verejnosťou, výrazne redukuje riziká budúcich problémov a zvyšuje úspešnosť a dlhodobú spokojnosť zákazníkov?