O projekte

ROSIE - Zodpovedné a inovatívne MSP v Strednej Európe
 
 
ČO ROBÍME
 
Zodpovedné inovácie podporujú spoločenskú angažovanosť, rodovú rovnosť, etiku, otvorený prístup, hodnotenie rizík, vzdelávanie a dobrú správu vecí verejných. V stredoeurópskych krajinách chýbajú vedomosti, zručnosti a politické rámce na podporu zodpovedných inovácií.  
Projekt ROSIE sa zameriava na zlepšenie zručností podnikateľov a inovačných aktérov zameraných na podporu zodpovedných inovácií v podnikoch. V rámci projektu sa budú tiež vyvíjať a testovať nástroje a školenia s cieľom zlepšiť schopnosť zodpovedne zavádzať inovácie.
 
KTO SME
 
Partneri z ôsmich krajín strednej Európy sa spojili aby spoločne podporili koncept zodpovedného výskumu a inovácií.
 
Vedúci partner:  
 
CISE - Special Agency of the Chamber of Commerce of Forlì-Cesena (IT)
 
Partneri: 
 
 • First Hungarian Responsible Innovation Association (HU) 
 • Agency for the Support of Regional Development Košice (SK) 
 • Czech Centre for Science and Society (CZ) 
 • Bautzen Innovation Centre (DE) 
 • Municipality of Nova Gorica (SI)
 • Chamber of Commerce and Industry Slovenia (SI)
 • City of Šibenik (HR)
 • INOVAcija (HR) 
 • Innovhub SSI (IT)
 • Lubelskie Voivodeship (PL)
 
Associovaní partneri: 
 
 • Kosice Self-governing Region - SK
 • Ministry of Regional Development and EU funds - HR
 • District of Bautzen - DE
 • Metropolitan City of Milan - IT
 • Liberec Region – CZ
 
ROSIE v číslach:
 
 • 8 krajín
 • 11 partnerov
 • 36 mesiacov
 • 1,8  M EUR rozpočet 
 • 1,5  M EDRF 1 projekt
 • 5 asociovaných partnerov
 • 3 nástroje zodpovedných inovácií
 • 315 zapojených subjektov
 
PRVÝ ODBORNÝ TRÉNING BUDÚCICH TRÉNEROV A KONZULTANTOV
 
Koncom novembra 2017 sa v stovežatej Prahe konal odborný tréning budúcich trénerov a konzultantov v rámci témy zodpovedných inovácií s cieľom posilniť schopnosť inovačných aktérov podporovať malé sa stredné podniky pri rozvoji stratégií zodpovedných inovácií. Na tréningu sa okrem projektových partnerov stretli aj prizvaní experti, ktorí sa denne zaoberajú inováciami a spoluprácou s malými a strednými podnikmi. Spoločnými silami sa snažili vyvíjať nástroje s cieľom zlepšiť schopnosť zodpovedne zavádzať inovácie.
 
 
 
 
 
DRUHÝ ODBORNÝ TRÉNING BUDÚCICH TRÉNEROV A KONZULTANTOV
 
V polovici mesiaca marec 2018 sa uskutočnil v poradí druhý odborný tréning budúcich trénerov a konzultantov v rámci témy zodpovedných inovácií v malých a stredných podnikoch v Zadare (Chorvátsko). Účastníci tohto workshopu sa pripravovali na to, aby sa stali konzultantmi v oblasti zodpovedných inovácií, ktorí môžu pracovať s malými a strednými podnikmi vo svojom regióne, aby im pomohli inovovať zodpovedne.
Partneri z 8 krajín strednej Európy spolupracovali na koncepcii a praktickom zavádzaní zodpovednej inovácie. Boli identifikované 3 nástroje zodpovedných inovácií, ktoré sa využívajú vo svete a ktoré by mali byť následne prispôsobené podmienkam malých a stredných podnikov. Účastníci sa dozvedeli o možnosti využitia metódy UNI / PdR 27 (2017) pre zavedenie zodpovedných inovácií, o metóde STIR (sociálny technický integrovaný výskum) a diskutovali o tom, ako môže byť metóda Living Labs použitá na podporu otvorenej inovácie a angažovanosti zainteresovaných strán. 
 
 
 
 
INFORMAČNÝ SEMINÁR NA TÉMU ZODPOVEDNÝCH INOVÁCIÍ
 
Regionálny informačný seminár zameraný na tému nových foriem inovačného riadenia s názvom ZODPOVEDNÝMI INOVÁCIAMI K ÚSPECHU NA TRHU sa uskutočnil v Košiciach 10. mája 2018. Seminár pozostával z dvoch blokov, v prvom Na ceste od inovácií k zodpovedným inováciám bol predstavený samotný koncept zodpovedných inovácii a rámci panelovej diskusie boli prezentované úspešné inovatívne firmy v Košickom kraji. Druhý blok Kde hľadať podporu a finančné zdroje na svoje zodpovedné inovácie, boli prezentované organizácie, ktoré poskytujú poradenské a konzultačná služby pre MSP V košickom kraji a boli prezentované finančné nástroje pre MSP. 
 
 
 
 
 
 
 
SLEDUJTE NÁS NA: 
 
Facebook: @RosieProjectRRI
Twitter: #RosieRRI
Vedeli ste že cieľom konceptu zodpovedných inovácií je vytvoriť spoločnosť, v ktorej sa prax v oblasti výskumu a inovácií bude usilovať o trvalo udržateľné, eticky prijateľné a sociálne žiaduce výsledky?