Kontakt

 
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o
Strojárenská 3
040 01 Košice
 
T: +421 55 68 22 811
 
Kontaktné osoby:
Alena Kučeravcová, alena.kuceravcova@arr.sk, +421 905 947 219
Monika Višňovská, monika.visnovska@arr.sk, +421 904 201 589
 
Sledujte nás na:
Facebook: @RosieProjectRRI
Twitter: #RosieRRI
Vedeli ste že cieľom konceptu zodpovedných inovácií je vytvoriť spoločnosť, v ktorej sa prax v oblasti výskumu a inovácií bude usilovať o trvalo udržateľné, eticky prijateľné a sociálne žiaduce výsledky?