Stir

Výskum sociálno-technickej integrácie (STIR – z angl. Socio-Technical Integration Research) bol vyvinutý Erikom Fisherom, ktorý pôsobí na Štátnej univerzite v Arizone (USA). 
 
Hlavným cieľom tejto metódy je posilniť spoluprácu medzi výskumníkmi spoločenských a prírodných vied  a integrovať tým sociálne aspekty do každodennej práce výskumníkom pôsobiacich v rámci odborov prírodných vied. Jeho hlavnými cieľmi je identifikovať a porovnať externé očakávania a požiadavky laboratórií na zodpovedné inovácie, ako aj vykonať samotné hodnotenie a porovnanie súčasných prístupov laboratórií vzhľadom na dané tlaky, a v neposlednom rade  reakcia laboratórnych postupov na tieto tlaky a v neposlednom rade zhodnotiť, ako interdisciplinárna spolupráca môže pomôcť pri posilňovaní a stimulácii schopnosti reagovať na nové požiadavky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedeli ste, že môžete zvýšiť svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom zosúladenia investícií do inovácií s potrebami spoločnosti?