Living Labs

 
Zdroj: Webb Chappel
 
 
Autorstvo konceptu Living Lab je pripisované profesorovi Billovi Mitchellovi z MIT Media  Labs, ktorý ho prvý-krát použil pred viac ako dekádou, pričom jeho cieľom bolo vytvoriť výskumnú metodológiu pre monitorovanie, prototypovanie, validáciu a optimalizáciu komplexných riešení v zložitom kontexte neustále sa rozvíjajúceho prostredí skutočného sveta. Tieto laboratóriá sa prvý-krát zameriavali na testovanie a prispôsobovanie sa novým technológiám založeným na ich prispôsobení každodennému domácemu prostrediu. V laboratóriu MIT PlaceLab je laboratórium s rozlohou 1000 štvorcových stôp so všetkými zariadeniami bežného domova, pričom aktivity jeho účastníkov sú pozorované, zaznamenávané a sledované rôznymi zariadeniami, ktoré umožňujú zaznamenávať svoje návyky, aktivity a rutiny. 
 
 
 
 
K rozšíreniu aplikácie a popularizácii tejto metodológie došlo v rokoch 2005-2006, o čo sa zaslúžil Európsky komisár Erkki Liikanen, v spolupráci s predstaviteľmi jeho krajiny, čo bolo možné aj vďaka Fínskemu predsedníctvu Únie v danom času. Práve Fínsko požiadalo o radikálne nový prístup k inováciám, najmä v sektore IKT, na konci 6. rámcového programu.
Je však dôležité poznamenať, že metodológia Living Lab nie je úplne novým prístupom, ale predstavuje skôr kombináciu existujúcich metód a nástrojov zameraných na používateľa, s cieľom umožniť občanom / zákazníkom participovať na rozvoji a testovaní nových prototypov produktov a služieb v reálnom prostredí
Living Lab v dnešnom ponímaní predstavuje ekosystém pre experimentovanie a spoločný vývoj s reálnymi používateľmi v reálnych podmienkach, kde koncoví používatelia spolu s výskumníkmi, firmami a verejnými inštitúciami spoločne skúmajú, navrhujú a overujú nové a inovatívne produkty, služby, riešenia a obchodné modely. 
Living Lab, ako prístup pre vývoj nových produktov a služieb podporovaný informačnými a komunikačnými  technológiami (IKT) v spolupráci s koncovými používateľmi, je na čele inovačného trendu, čo potvrdzujú slová Rady pre konkurencieschopnosť EÚ, ktorá „uznáva, že je dôležité podporovať všetky formy inovácií - tak technologické, ako aj netechnologické - najmä tie, ktoré prinášajú inovácie bližšie k potrebám trhu a lepšie reagujú na potreby používateľov.“ Vzhľadom k tomu, že Living Lab model prenáša inovácie prameniace z výskumu a vývoja do reálneho života, pridaná hodnota produktov a služieb sa v zainteresovaných oblastiach a pre ľudí sa stáva nástrojom pre zvyšovanie životnej úrovne a zlepšuje kvalitu života. 
 
 
 
 
 
 
Vedeli ste, že zodpovedný výskum a inovácie sa netýka dodatočných regulácií a obmedzení. Ide o to, aby bola vaša spoločnosť profitujúcejšia a spoločensky zodpovednejšia?